OPEN CALL -Curated Expedition to the Baltic Sea

curated expedition to the baltic sea

english / suomeksi / på svenska / eesti keel

DOBLE CLICK THE TITLE TO FIND THE FULL ENGLISH AND FINNISH VERSION!

This cross-disciplinary Curated Expedition to the Baltic Sea invites Finnish and Estonian artists to study and to marvel at  the Baltic Sea, its natural phenomena and their personal relationship to the changing environs. Project proposals will be accepted until 21 December 2009. The project will be part of Turku’s programme for the European Capital of Culture year in 2011.

The planning and realization of the project are in the hands of Capsula and Bioart Society Finland.

the full english text below!

OPEN the english press note

———————-

Poikkitaiteellinen Tutkimusmatka Itämerellä kutsuu Suomen ja Viron taiteen tekijöitä ihmettelemään ja tutkimaan Itämerta, siihen liittyviä luonnonilmiöitä ja omaa suhdettaan muuttuvaan mereen. Taidetta ja tiedettä  yhdistäviä projektiehdotuksia otetaan vastaan 21. joulukuuta saakka. Haun tuloksena valitut taideprojektit toteutetaan vuonna 2010 ja esitetään Turku2011-kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa.

Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat  Capsula ja Suomen biotaiteen seura ry.

AVAA lehdistötiedote (2.10.2009)

AVAA  avoin projektihaku-esite

———————-

Det tvärkonstnärliga projektet Forskningsresa på Östersjön bjuder in konstnärer från Finland och Estland för att förundras över och utforska Östersjön och dess naturfenomen samt sitt eget förhållande till ett hav i förändring. Projektförslag tas emot fram till den 21 december. Projektet är en del av programmet i Europas kulturhuvudstad Åbo år 2011.

Öppen projektutlysning på går

———————-

Erialadevaheline Uurimisreis Läänemerel kutsub Soome ja Eesti kunstiinimesi imetlema ja uurima Läänemerd, sellega seotud loodusnähtusi ja oma isiklikku suhet muutuva merega. Kunsti ja teadust ühendavate projektide taotlusi võetakse vastu kuni 21. detsembrini. Konkursi tulemusel välja valitud kunstiprojektid teostatakse 2010. aastal ning neid tutvustatakse Turu 2011. aasta kultuuripealinna programmi raames.

Projektide eest vastutavad Capsula ja Suomen biotaiteen seura ry.

Promotekst

english version below

TUTKIMUSMATKA ITÄMEELLÄ -avoin projektihaku

Poikkitaiteellisilla Tutkimusmatkoilla ihmetellään ja tutkitaan luonnonilmiöitä omakohtaisen kokemuksen kautta. Tutkimusmatkoille kutsutaan taiteilijoita, tutkijoita ja muita kulttuurivaikuttajia työskentelemään taiteen ja tieteen rajalla.   Hankkeen puitteissa tuotetaan uusia teoksia ja innostetaan yleisöä ottamaan osaa erilaisiin luoviin prosesseihin. Onko Itämeren yleinen tila se ilmiö, jota tutkitaan, vai halutaanko merta lähetstyä sen ainutlaatuisten luonnonilmiöiden ja ekosysteemien kautta, jää kunkin taiteilijan itse päätettäväksi. Matkustaminen ”hitaita” ja ympäristöä kohtuullisesti kuormittavia tapoja käyttäen on olennainen osa tutkimusmatkoja.   Hanke haluaa kiinnittää huomioita vaihtoehtoisiin  matkustamistapoihin nopean lento- ja luotijunamatkailun sekä yksityisautoilun sijaan. Kanootti, kuumailmapallo, optimistijolla, merentutkimusalus tai soutuvene ovat vain muutamia esimerkkejä mahdollisista merenkulkuvälineistä, joita taiteellinen tutkimusmatkailija voi käyttää päästäkseen lähelle merta.

Poikkitaiteellisten tutkimusmatkojen kautta halutaan kiinnittää huomiota luonnon ihmeellisiin tapahtumiin. Kysymys on, voisivatko ympäristössämme tapahtuvat ilmiöt yhä vetää puoleensa nykyajan toimintaelokuvien ja videopelien parissa eläviä ja niistä viihdykkeensä ammentavia ihmisiä? Edistäisivätkö luonnonilmiöiden kautta koetut elämykset luonnon suojelua ja sen arvostusta paremmin kuin ainainen päästöjen mittaus ja aikamme velvollisuuksia ja määräyksiä pursuava suhde omaan ympäristöömme? Voiko taiteen avulla herättää ihmisten uteliaisuuden tutustua luontoon ja kiinnostumaan sen suojelusta?

Mitä haetaan?

Tutkimusmatka Itämerelle -projektihaun kautta etsitään uusia ja ennen julkaisemattomia ehdotuksia, joiden olennainen osa on Itämerellä tapahtuva tutkimusmatka. Hakuun voivat osallistua osallistua “>Suomessa ja Virossa asuvat asuvat “>taiteilijat kansalaisuuteen katsomatta. Myös ulkomailla asuvat suomalaiset ja virolaiset taiteen tekijät voivat osallistua hakuun.  Osallistujia rohkaistaan sukeltamaan Itämeren pinnan alle, pohjamutiin saakka tai  tiirailimaan merta lokkiperspektiivistä ja tutustumaan meren muihin ulottuvuuksiin näiden välillä. Merellä liikkuminen tulee kuitenkin suorittaa “hitailla” ja ympäristöä vähän tai ei yhtään kuormittavilla välineillä, joilla ympäristön kokeminen ja havainnoiminen on mahdollisimman konkreettista.  Ehdotusten toivotaan ammentavan tieteestä, mutta tulosten tulkinnan ja tarkastelun viitekehys on taide. Tutkimusmatka-työryhmä auttaa tarvittaessa taiteilijoita löytämään tiedekumppaneita projektien toteutuksen tueksi. Suomalaisista eri alojen tutkijoista koostuva tieteen ohjausryhmä on käytettävissä työprosessin eri vaiheissa. Valitut projektiehdotukset toteutetaan vuoden 2010 aikana.

Projektit voivat olla monitaiteellisia, performatiivisia tai työpajoja. Kantaaottavuus, ekologisuus, sosiaalisuus ja osallistuvuus ovat avainsanoja. Syntyvien taideteosten tulisi taiteen keinoin kiinnittää huomiota Itämeren  tilaan ja herättää sen vaikutuspiirissä elävien tietoisuus omasta vastuustaan sen tulevaisuudessa. Yleisön kutsuminen töiden toteuttamiseen aktiivisina osapuolina työn toteutusvaiheessa on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä. Osallistujia pyydetään miettimään osaksi ehdotustaan yhteistyötä Itämeri-tutkijoiden kanssa. Tiedekumppanin roolin työn toteutuksessa toivotaan olevan aktiivinen, luovaan prosessiin osallistuva, ei vain teknisen tai tieteellisen konsultoijan rooli, riippuen kuitenkin kunkin projektin luonteesta.

Ehdotusten tulee määritellä projektin toteuttamiseen suunniteltu maantieteellinen alue. On toivottavaaa, että ehdotukset sijoittuisivat Suomen Lounais-rannikon ja Viron väliselle alueelle. Muille, kuin Suomenlahden, Saaristomeren ja Ahvenanmeren alueelle sijoittuvat projektit ovat mahdollisia, mutta tällöin paikan valinta tulee olla erityisen erityisen “>hyvin perusteltu alueen erityisen ominaisuuden tai siellä esiintyvän luonnonilmiön takia.

Projektien toteuttamisen prosessinomaisuus halutaan saada yleisön ulottuville kunkin taiteilijan oman blogin kautta.

Töiden toteutukseen varataan 7000€/ teos.** Se kattaa työn materiaalikulut, tekijän palkkion sekä  mahdolliset vakuutukset. Tekijöiden matka- ja asumiskustannukset katetaan mahdollisuuksien mukaan. Jos hankkeeseen valittu taiteilija asuu Suomen ja Viron ulkopuolella, hänen tulee kattaa omat matkakustannuksensa Suomeen tai Viroon saakka. Tekijät sitoutuvat osallistumaan Tutkimusmatka Itämerellä -tapahtumaan Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -ohjelmassa.

**muutokset mahdollisia

HAKUOHJEET

Hakijoita pyydetään esittämään ehdotuksensa kirjallisena sähköpostitse suomeksi tai englanniksi. Hakemuksen (enintään 2 x A4 + kuvaliitteet) tulee sisältää:
– projektisuunnitelma
– aikataulu, jossa määritellään tutkimusmatkan kesto ja ajankohta vuoden 2010 aikana
– merialue, jossa projekti tehdään
– merenkulkuväline tai tapa liikkua Itämerellä tutkimusmatkan aikana

-kustannuslaskelma (enintään 1 x A4), jossa eritellään arvioidut tuotantokustannukset ja tekijän työpalkkio
– tekijän tai työryhmän CV (enintään 2 x A4)

Merkitse yhteystietosi, sähköpostiosoite ja mahdolliset web-sivut sekä viestiin että hakemukseen liitteenä pdf-muodossa.
Aihekenttään: Tutkimusmatka Itämerellä / Curated Expedition to the Baltic Sea

Viimeinen postituspäivä on 21. joulukuuta 2009.
Sähköpostiosoite: info@capsula.org.es

Jos haluat liittää ehdotukseesi postitettavaa materiaalia, lähetä se osoitteeseen:

Suomen biotaiteen seura ry
c/o Markkula, Auvaisbergin rantatie 37
FIN-20760 Piispanristi
Finland

kuoreen tunnus “Tutkimusmatka Itämerellä”.
Viimeisen hakupäivän postileima 21.9.2009 riittää kotimaassa ja ulkomailla.

lisätietoja:

Ulla Taipale
ulla@capsula.org.es
+34 653795456
+358 40 5110214

Merja Markkula
markkula@utu.fi
+358 40 5803901

TOTEUTETTAVIEN TÖIDEN VALINTA

Neljähenkinen jury valitsee toteutettavat työt helmikuussa 2010.
Tulokset ilmoitetaan ehdotusten tekijöille henkilökohtaisesti helmikuussa 2010 ja julkaistaan Turku2011:n, Suomen biotaiteen seura ry:n ja Capsulan internetsivuilla.

HANKKEEN TAUSTAA

Hanke on jatkoa Capsulan ensimmäiselle poikkitaiteelliselle tutkimusmatkalle, joka tehtiin kesällä 2008 Suomesta Siperiaan täydellisen auringonpimennyksen vyöhykkeelle. Novosibirskin eläintarhasta, tutkimusmatkan tukikohdasta, matka jatkui Altain erämaahan ja aina Kuuhun saakka. Matkalle osallistuivat saksalainen mediataiteilija Agnes Meyer-Brandis, katalonialainen kuvataiteilija Mireia C. Saladrigues ja suomalainen valokuvaaja Tommi Taipale yhdessä matkan järjestäneen kuraattorin ja kulttuurituottajan Ulla Taipaleen kanssa. Hankkeen tuloksena tuotettiin kolme uutta taideteosta, jotka esitettiin ensimmäistä kertaa Tutkimusmatka Auringonpimennykseen -näyttelynä Kiasman Mediateekissä Pixelache–festivaalin oheistapahtumana 6.3 – 7.6.2009. Näyttely ja sen aikana järjestetty Auringonpimennys-tapahtuma Kiasma Teatterissa ja URSAn Tähtitornilla Kaivopuistossa muodostivat osan Kansainvälisen Tähtitieteen vuoden 2009 ohjelmaa. Lisää tietoa: http://capsulaexpeditions.com

—————————————————————————————————————————————————-

THE CURATED EXPEDITION TO THE BALTIC SEA INVITES TO EXPERIENCE THE SEA AT THE BORDERLINES OF ART AND SCIENCE

The cross-disciplinary ‘Curated Expedition to the Baltic Sea’ invites Finnish and Estonian artists to study and to marvel at the Baltic Sea, its natural phenomena and their personal relationship to the changing environs. This project will be part of Turku’s programme for the European Capital of Culture year in 2011.

Capsula and Bioart Society Finland are responsible for the project.

The Curated Expedition to the  Baltic Sea invites artists to contemplate the natural phenomena and their own relationship with the changing sea. Artists who live in Finland or Estonia, irrespective of their nationality, can take part in the open call. Also Finnish and Estonian artists living abroad may participate. Researchers and other cultural agents are encouraged to join the expeditions, straddling the borderline between art and science. The project is intended to spur new works of art and inspire the public to take part in different creative processes. Artists decide, whether the general state of the sea is the phenomenon studied, or one of it´s numerous and singular phenomena and ecosystems will be under their exploration. One of the key aspects of the marine expeditions is to travel slow, using methods of transport that only moderately burden the environment. A canoe, a hot air balloon, a jolly-boat, a marine research vessel or a rowboat are just some possible means of seafaring, used by artistic sea explorers.

The question raised is: Could the natural phenomena and the spectacles of the nature still fascinate today´s people, saturated by entertainment like video games and action movies? And, could these splendid and thrilling emotions lived within the nature, shift the attitude of people to more respectful and caring direction concerning their environment? Can art help in raising awareness about nature and its protection?

What is looked for?

The project call for the Curated Expedition to the Baltic Sea is looking for new and unpublished ideas which consist largely of an expedition on the Baltic Sea. Applicants are encouraged to consider the Baltic Sea from all perspectives, whether it be from the bottom of the sea or a seagull’s viewpoint. It is wished that the proposals gain their inspiration from science, but they will be intepretated and viewed in an art context. The Expedition team will help artists in finding science partners for the selected projects. that will be realized during 2010.

The projects can be multidisciplinary or performative expressions, or can be carried out in the form of workshops. The keywords include standpoint, sustainability, sociality and participation. The works created should use artistic means to draw attention to the state of the Baltic Sea and to arouse awareness of the responsibility for the future of the sea.

The proposals should specify the geographical area for realising the project. Preferably this area would be between the south-western Finland and Estonia. Other locations must be particularly well justified; for example, if a certain property or natural phenomenon occurs only in that specific site.

A total of €7,000  will be reserved for each project.** The amount has to cover the materials, author’s fee and possible insurances during the expedition in 2010. Travelling and living expenses of artists will be compensated if possible. Artists residing outside of Finland or Estonia must cover their own travel expenses to Finland or Estonia. The artists will commit to participate in the ‘Curated Expedition to the Baltic Sea’ event as part of Turku’s programme for the Capital of Culture in 2011.

**Right to changes reserved


INSTRUCTIONS  FOR THE APPLICATION

Present your written proposal  by e-mail either in Finnish or English in pdf-format.

The application (max 2 x A4 sheets + photo attachments) should include:

– the project proposal

– the timetable, which specifies the duration and time of the expedition during 2010

– the sea area in which the project will be realized

– the means of transportation used on the Baltic Sea expedition

– a budget (max. 1 x A4 sheet), with estimated production costs and the artist’s fee

– CV of the artist or working group (max 2 x A4 sheets)

Include your contact information, e-mail address and possible website.

In the subject field of the message, please write: Tutkimusmatka Itämerellä / Curated Expedition to the Baltic Sea

The deadline is 21 December 2009.

E-mail address: info@capsula.org.es

If you wish to mail additional material related to the proposal by post, please send it to:

Bioart Society Finland

c/o Markkula, Auvaisbergin rantatie 37

FI-20760 Piispanristi

Finland

Please write “Tutkimusmatka Itämerellä / Curated Expedition to the Baltic Sea” on the envelope.

All material must be postmarked by 21 December 2009 regardless whether the material is sent domestically or from abroad.

THE PROPOSAL SELECTION PROCESS

A jury of four will select the proposals in February 2010.

All the applicants will be notified personally of the results in February 2010, and the results will be published on the websites of Turku 2011, Bioart Society Finland and Capsula.

Further information:

Ulla Taipale

ulla@capsula.org.es

+34 653795456

Merja Markkula

markkula@utu.fi

+358-40-5803901

PROJECT BACKGROUND

The Curated Expedition to the Baltic Sea project is a continuation of Capsula’s first cross-disciplinary expedition, which was carried out during summer 2008 from Finland to the zone of total solar eclipse in Siberia.  The base of the expedition was set up at the Novosibirsk Zoo, from which it continued onto the Altai wilderness and all the way to the Moon. The expedition was organised by Ulla Taipale/Capsula and the artists participating were Agnes Meyer-Brandis, a German media artist, Mireia C. Saladrigues, a Catalonian visual artist, and Tommi Taipale, a Finnish photographer. Within the project three novel works of art were produced, and they were presented for the first time at the Expedition to the Total Eclipse exhibition displayed as part of Pixelache festival at Kiasma Kiasma “>Mediatheque from 6 March – 7 June 2009. The exhibition and Eclipse Happening event at Kiasma Theatre and the URSA observatory in Kaivopuisto formed one part of the programme for the International Year of Astronomy 2009.

More information: http://capsulaexpeditions.com

One Response to “OPEN CALL -Curated Expedition to the Baltic Sea”

  1. entepsy-tool Says:

    miksi ei:)

    Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: